Teplice nad Metují

V měsíci září se nám podařilo po několikaleté pauze navázat tradici na vydávání Zámeckého zpravodaje. Tento občasník, který vychází přibližně 4x do roka, má své první číslo, které si můžete prohlédnout zde: Zámecký zpravodaj č.1. Každý, kdo by měl zájem, se může podílet na jeho tvorbě – ať už z řady uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků a blízkých osob našich uživatelů nebo široká veřejnost. Své podněty pro příští vydání neváhejte zasílat na e-mail: mala@domovdolnizamek.cz. Se zpravodajem se můžete setkat na našich akcích pro veřejnost (např.  Den otevřených dveří, výstavy aj.) a také ho distribuujeme v nejbližších lokalitách.