Teplice nad Metují

 

Ochrana osobních údajů

Domov Dolní zámek Teplice nad Metují (dále již „DDz“) je jako správce osobních údajů povinen poskytnout informace o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů
(GDPR) a dle zákona 110/2019 Sb., který je v platnosti od 24.4.2019.

Osobní údaje jsou „DDz“ zpracovávány ve smyslu čl. 6, odst. 1 písm. a) – f) Nařízení, na základě uděleného souhlasu zaměstnance, uživatele
a případně opatrovníka a nebo v případě uzavřené smlouvy se zájemcem o práci.

Proti jakémukoliv druhu zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu může subjekt osobních údajů vznést námitku, na což musí být
výslovně upozorněn, a to zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, nejpozději v okamžiku první komunikace se správcem.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

Domov Dolní zámek

náměstí Aloise Jiráska 44,

Teplice nad Metují, 549 57

Účely zpracovávání  osobních  údajů v DDz:

poskytování sociální péče ve zvláštním  režimu

zaměstnávání – právní povinnosti

registr zájemců o zaměstnání

Jaké jsou v souvislosti se zpracováním osobních údajů
práva?

1.    přístup ke svým osobním údajům

2.    oprava  svých osobních údajů

3.    výmaz svých osobních údajů

4.    omezení zpracování svých osobních údajů

5.    vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů

6.    přenositelnost svých osobních údajů

7.    odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů

Výše uvedená práva vztahující se ke zpracovávání osobních údajů, případné  výhrady ke zpracování svých osobních
údajů, můžete uplatnit  buď písemně na adresu: Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, Teplice nad Metují 549 54, nebo elektronicky na email: havrdova@domovdolnizamek.cz