Teplice nad Metují

 

1.
Volnočasové a zájmové aktivity

 Výtvarné dílny

 Ruční práce a práce s dalšími materiály

 Práce s keramickou hlínou

 Vaření a pečení

 Zahradní práce

 Muzikoterapie

 

2.
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným
sociálním prostředím

Společenské programy

Opékání špekáčků

Výlety do okolí

Návštěvy výstav a knihovny

 

3.
Vzdělávací programy

Besedy a přednášky

Promítání fotografií z výletu a cestování po světě

 

4.
Kulturní programy

Filmotéka

Kulturní vystoupení

Mikulášská besídka

Výstava děl klientů v zařízení

 Vystoupení dětí z MŠ

 

5.
Sportovní aktivity

Šipky

Ruské kuželky

Soutěže a hlavolamy

Cvičení na workoutovém hřišti

Petanque

 

6.
Nácvik a upevňování motoriských , psychických a sociálních schopností a dovedností

Cvičení paměti a koncentrace

Společenské hry a kvízy

Hry se slovy

Křížovky

Reminiscence

Cvičení jemné motoriky