Teplice nad Metují


1.       Volnočasové a zájmové aktivity

 Výtvarné dílny

 Ruční práce a práce s dalšími materiály

 Práce s keramickou hlínou

 Vaření a pečení

 Zahradní práce

 Muzikoterapie

 Péče o drobné zvířectvo (andulky a želvu)


2.      Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Společenské programy

Opékání špekáčků

Výlety do okolí

Návštěvy výstav a knihovny


3.      Vzdělávací programy

Besedy a přednášky

Promítání fotografií z výletu a cestování po světě


4.      Kulturní programy

Filmotéka

Kulturní vystoupení

Mikulášská besídka

Výstava děl klientů v zařízení

 Vystoupení dětí z MŠ


5.      Sportovní aktivity

Šipky

Ruské kuželky

Soutěže a hlavolamy

Cvičení na workoutovém hřišti

Petanque


6.      Nácvik a upevňování motoriských , psychických a sociálních schopností a dovedností

Cvičení paměti a koncentrace

Společenské hry a kvízy

Hry se slovy

Křížovky

Reminiscence

Cvičení jemné motoriky