Teplice nad Metují

Martina Malá

Již tradičně pořádáme při Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu, který probíhá v parku přilehlém našim zámeckým zahradám, dvoudenní výstavu prací našich uživatelů v rámci aktivizací v keramické a rukodělné dílně – „Zámecký jarmark“.

Naše aktivizační pracovnice ve spolupráci s uživateli, Vám předvedou výrobky z hlíny, vlny, přírodních materiálů, drátků, korálků, vhodné do bytu ale i zahrady. Přijďte se podívat – ať už načerpat inspiraci k vlastní tvorbě, nebo pro dárek svým kamarádům či rodině. Budeme se těšit na vaši účast.

Termín akce: 26.-27. srpna 2021, od 9:00 – 16:00 hodin

Pozn.: pořádání akce závisí na aktuální epidemiologické situaci a na platných mimořádných opatřeních vlády – sledujte proto náš Facebook „Domov Dolní zámek“

Na základě změny Mimořádných opatření MZ ČR ze dne 7.6.2021 je upraven režim návštěv v Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují následovně:

Naše uživatele může navštívit:

 1. osoba, která absolvovala PCR test viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 7 dní před zahájením návštěvy,
 2. osoba, která absolvovala POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 72 hodin před zahájením návštěvy,
 3. osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid 19
  a doloží o tom doklad,
 4. osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 5. osoba, která na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 6. osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění Covid a to následovně:
 • od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
 • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test POC na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu provedeme my.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. K recepci dojde přivolaný pracovník a osoby, které jdou na návštěvu, mu odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu do zařízení vybalí
  z originálního obalu a umožní pracovníkovi domova kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.                  Mgr. Lucie Havrdová, DiS.  ředitelka Domova Dolní zámek

Oznámení o zrušení omezení vycházení uživatelů mimo areál

MZČR zrušilo dne 12.5.2021 omezení pro vycházení uživatelů, kteří nebyli očkováni proti Covid 19, mimo areál domova (20029/2021-1/MIN/KAN). Všichni uživatelé bez rozdílu mohou vycházet ze zařízení, aniž by museli následně podstoupit POC testování a povinnou izolaci. 

Ke dni 1.3.2021 byla našemu zařízení na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ukončena karanténa. Zařízení neeviduje uživatele s potvrzenou nákazou Covid 19. Osoby, které chtějí navštívit uživatele našeho domova, se řídí  současným „Návštěvním režimem“.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 5.1.2021 je na Domov Dolní zámek uvalena karanténa.

Došlo k prokázání nákazy virem Sars-CoV-2 našich pracovníků i uživatelů. Celá situace je v řešení s KHS, KÚKHK a ústavním lékařem.

Z tohoto důvodu platí v zařízení do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV, uživatele služby lze prozatím kontaktovat telefonicky a nebo videohovorem přes Whatsapp (775 889 823).

Po dlouhých měsících se podařilo ve spolupráci s VZP zajistit pro uživatele našeho zařízení lékařskou péči. Novým ústavním lékařem se od prosince 2020 stal MUDr. Richard Zachoval, který bude za uživateli do domova pravidelně dojíždět z Jičína.

V souvislosti s opatřením MPSV probíhá v našem zařízení již třetí kolo plošného testování POC antigenními testy. K úlevě nás všech byly doposud provedené testy zaměstnanců a uživatelů negativní. Věříme tomu, že stejně dobře, jako jsme ustáli první vlnu Covid 19 na jaře, ustojíme bez komplikací i tu druhou. Držme si palce!