Teplice nad Metují

Vyžití našich klientů

V rámci socioterapeutických aktivit mohou naši klienti zajít do rukodělné nebo keramické dílny, jet na výlet, zahrát si kuželky, petangue, společenské hry, vařit…


Interiér domova

Klienti mohou bydlet ve 2-3 lůžkových pokojích nebo v bytě. Pokoje jsou plně vybavené, s vlastní koupelnou a WC.


Exteriér domova

Domov je obklopen zámeckou zahradou, nachází se v klidné části turisty oblíbeného městečka. V bezprostřední blízkosti je městský park a řeka Metuje.


Plánované akce


O nás…

Poslání Domova Dolní zámek

Posláním Domova Dolní zámek je poskytovat pobytovou sociální službu partnerským způsobem osobám, které se z důvodu závislosti na alkoholu nacházejí v nepříznivé sociální situaci a  současnosti nejsou schopny žít bez každodenní podpory zvláštního režimu. V důstojném prostředí společně usilujeme o zachování získání a udržení návyků, schopností a dovedností tak, aby se uživatel postupně co nejvíce přiblížil bežnému a samostatnému způsobu života. Způsob poskytované podpory ve zvláštním režimu je přísně individuální podle stávajících možností uživatele. Nedílnou součástí sociální práce je i zdravotní a ošetřovatelská péče, kdy trvale usilujeme o zvyšování kvality námi poskytované služby.