Teplice nad Metují

Čert, Anděl a Mikuláš nezapomínají ani na uživatele Domova Dolní zámek. Mikuláš potěší milým, vlídným slovem, Anděl se zářivým úsměvem rozdává sladké pochoutky a Čert hrozí pekelným ohněm a nekonečnými muky. Letos vzali celou akci do svých rukou naši uživatelé z Oddělení pro syndrom demence v nižším věku. Ochotně se ujali svých rolí, připravených kostýmů a za doprovodu několika spolubydlících navštívili všechna naše oddělení a byty.