Teplice nad Metují

83% našich uživatelů je v seniorském věku a tak jsme se letos opět, v řadě potřetí, účastnili projektu Ježíškova vnoučata. Je neuvěřitelné, jakou rychlostí se zadaná přání rezervovala a jak krásné dárky uživatelům chodily. Při předávání splněných přání jsme se setkali se spoustou emocí – úsměvů, upřímné radosti, překvapenosti až po slzy dojetí. Celkem jsme do systému zadávali 53 přání, účastnilo se 38 osob. Každý sedmý dar byl předán osobně, a to i přes přísný Návštěvní režim. Ježíškova vnoučata ale primárně využívala různé doručovací služby a zůstávali u zasílání balíků poštou.

Mezi nejčastěji volená přání našich seniorů patřila obuv, oblečení, kosmetika, sladkosti a pochutiny, ale setkali jsme se i s náročnějšími přáními – např. mobilní telefony, televize, vysavač. Všechna byla vyslyšena, až na jednu výjimku i splněna.

Uživatelé měli také společná přání – díky nim si vybavili např. Modrý pokoj tepelným panelem s efektem krbu, prostory ke cvičení v hospodářské budově (odporové gumy, gymnastické míče, podložky na cvičení) a v měsíci lednu by měli mít nově v keramické dílně i hrnčířský kruh Whisper, na kterém si přejí zkoušet výrobu keramických novinek. Toto nákladné přání, které jsme si dovolili vyslovit, plní Nadační fond Českého rozhlasu.

Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům, že se do projektu zapojila a našim osamělým uživatelům zpestřila Vánoce! Zároveň celému Českému rozhlasu za báječnou myšlenku roznášet radost po ústavech sociální péče.

Pokud se i Vy budete mít zájem zapojit do projektu, navštivte webové stránky Ježíškových vnoučat www.jeziskovavnoucata.cz a vyberte si seniora, kterému se rozhodnete jeho přání splnit. Sledovat můžete i jejich stránky na Facebooku, kam denně přispívají domovy, které jsou do projektu zapojeny: https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/.