Teplice nad Metují

Martina Malá

Velikonoce patří mezi nejpestřejší svátky jara a proto Vás zveme k nám do Domova Dolní zámek na oblíbenou Velikonoční výstavu, kde si můžete vybrat krásné, keramické i pestrobarevné – prostě originální a rozličné – dekorace do bytu i na zahrádku. Výstavu pořádáme ve vestibulu, od 9:00 do 16:00 ve dnech 11.-12. dubna 2022. Rádi Vás u nás uvidíme!

Stáhněte si: leták velikonoční výstava 2022

Na základě zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11.3.2022, které se týkají epidemiologické situace (a s ohledem na její aktuální vývoj), ruší naše sociální služba s účinností 14.3.2022 následující:

 1. preventivní testování uživatelů RAT testy,
 2. preventivní testování zaměstnanců RAT testy,
 3. podmínky pro vstup návštěv.

Návštěvní režim se vrací do téměř běžného režimu, dle bodu IX. Domácího řádu domova se zvláštním režimem (celý dokument zde: Domácí řád).  Nadále zůstává a platí povinnost dle MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, že osoby, vstupující do zařízení sociálních služeb, používají ochranu úst (respirátor dle normy ČSN EN 14683+AC), proto si nezapomeňte v případě návštěvy vzít respirátor s sebou.

Děkujeme za pochopení

83% našich uživatelů je v seniorském věku a tak jsme se letos opět, v řadě potřetí, účastnili projektu Ježíškova vnoučata. Je neuvěřitelné, jakou rychlostí se zadaná přání rezervovala a jak krásné dárky uživatelům chodily. Při předávání splněných přání jsme se setkali se spoustou emocí – úsměvů, upřímné radosti, překvapenosti až po slzy dojetí. Celkem jsme do systému zadávali 53 přání, účastnilo se 38 osob. Každý sedmý dar byl předán osobně, a to i přes přísný Návštěvní režim. Ježíškova vnoučata ale primárně využívala různé doručovací služby a zůstávali u zasílání balíků poštou.

Mezi nejčastěji volená přání našich seniorů patřila obuv, oblečení, kosmetika, sladkosti a pochutiny, ale setkali jsme se i s náročnějšími přáními – např. mobilní telefony, televize, vysavač. Všechna byla vyslyšena, až na jednu výjimku i splněna.

Uživatelé měli také společná přání – díky nim si vybavili např. Modrý pokoj tepelným panelem s efektem krbu, prostory ke cvičení v hospodářské budově (odporové gumy, gymnastické míče, podložky na cvičení) a v měsíci lednu by měli mít nově v keramické dílně i hrnčířský kruh Whisper, na kterém si přejí zkoušet výrobu keramických novinek. Toto nákladné přání, které jsme si dovolili vyslovit, plní Nadační fond Českého rozhlasu.

Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům, že se do projektu zapojila a našim osamělým uživatelům zpestřila Vánoce! Zároveň celému Českému rozhlasu za báječnou myšlenku roznášet radost po ústavech sociální péče.

Pokud se i Vy budete mít zájem zapojit do projektu, navštivte webové stránky Ježíškových vnoučat www.jeziskovavnoucata.cz a vyberte si seniora, kterému se rozhodnete jeho přání splnit. Sledovat můžete i jejich stránky na Facebooku, kam denně přispívají domovy, které jsou do projektu zapojeny: https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/.

Čert, Anděl a Mikuláš nezapomínají ani na uživatele Domova Dolní zámek. Mikuláš potěší milým, vlídným slovem, Anděl se zářivým úsměvem rozdává sladké pochoutky a Čert hrozí pekelným ohněm a nekonečnými muky. Letos vzali celou akci do svých rukou naši uživatelé z Oddělení pro syndrom demence v nižším věku. Ochotně se ujali svých rolí, připravených kostýmů a za doprovodu několika spolubydlících navštívili všechna naše oddělení a byty.

V měsíci září se nám podařilo po několikaleté pauze navázat tradici na vydávání Zámeckého zpravodaje. Tento občasník, který vychází přibližně 4x do roka, má své první číslo, které si můžete prohlédnout zde: Zámecký zpravodaj č.1. Každý, kdo by měl zájem, se může podílet na jeho tvorbě – ať už z řady uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků a blízkých osob našich uživatelů nebo široká veřejnost. Své podněty pro příští vydání neváhejte zasílat na e-mail: mala@domovdolnizamek.cz. Se zpravodajem se můžete setkat na našich akcích pro veřejnost (např.  Den otevřených dveří, výstavy aj.) a také ho distribuujeme v nejbližších lokalitách.

 

Dovolte nám, abychom Vás všechny pozvali na Vánoční výstavu Domova Dolního zámku. Naši uživatelé v rámci aktivizací v keramické a ruční dílně tvoří krásné výrobky (aktuálně s vánoční tematikou, andělé, věnce, čerti, ozdoby a dekorace), které si vy, naši návštěvníci, můžete prohlédnout a případně jejich koupí podpořit činnost dílen – nakupuje se nový materiál, hlína, barvy aj.

Vzhledem k epidemiologické situaci byla původně dvoudenní akce zkrácena na pouze jeden den výstavy – a to pátek 26.11.2021, od 9:00 do 16:00 hod, za dodržení všech bezpečnostních opatření (respirátor, desinfekce, rozestupy a max. počet 4 osoby).

Na základě změny Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.11.2021 (č.j. 14597/2021-5/MIN/KAN) platí v našem zařízení od 22.11.2021 nový Návštěvní režim.

 

Naše uživatele může navštívit:

 • osoba, která absolvovala RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 72 hodin zahájením návštěvy,
 • osoba, která absolvovala RAT test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 24 hodin před zahájením návštěvy,
 • osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění COVID-19 a to následovně:
  – od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

RAT test na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu, provedeme my. Test na vlastní žádost je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze:

 1. osobám do dovršení 18 let věku,
 2. osobám, které se nemohou očkování proti COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (viz lékařská zpráva nebo ISIN),
 3. osobám očkovaným proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou – skutečnost je nutné prokázat.

Ostatní návštěvníci si test v plné výši hradí – cena na vyžádání.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. Na recepci je přítomen pracovník (dojde na zavolání) a osoby, které jdou na návštěvu, mu odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu do zařízení vybalí
  z originálního obalu a umožní pracovníkovi domova kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.                                                                                            Mgr. Lucie Havrdová, DiS.  ředitelka Domova Dolní zámek

Návštěvní režim od 22.11.2021

This gallery contains 6 photos.

V rámci Týdne sociálních služeb proběhl v našem zařízení ve dnech 6.-7.10.2021 Den otevřených dveří. Přišlo se podívat kolem 40ti návštěvníků, děkujeme! Ve spojitosti s touto událostí jsme mohli na naší půdě přivítat i sběratele a regionálního historika Petr Bergmann a zahájit tak společně se zástupci města Teplice nad Metují výstavu s názvem „Mé matce“.
Krásné grafiky místní rodačky Sidonie Springer jste mohli shlédnout v zahradách našeho zámku v průběhu celého podzimu, avšak 21.10.2021 byla dopoledne vichřice, která výstavu nenávratně poničila. Ve spolupráci s p. Bergmannem chystáme výstavu novou, na kterou vás rádi pozveme v jarních měsících.

Tímto Vás všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná v termínu 6.-7.10.2021 v rámci Týdne sociálních služeb.

Více informací zde: Pozvánka Domov Dolní zámek 6.-7.10.2021