Teplice nad Metují

Na základě změny Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.11.2021 (č.j. 14597/2021-5/MIN/KAN) platí v našem zařízení od 22.11.2021 nový Návštěvní režim.

 

Naše uživatele může navštívit:

 • osoba, která absolvovala RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 72 hodin zahájením návštěvy,
 • osoba, která absolvovala RAT test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 24 hodin před zahájením návštěvy,
 • osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění COVID-19 a to následovně:
  – od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

RAT test na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu, provedeme my. Test na vlastní žádost je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze:

 1. osobám do dovršení 18 let věku,
 2. osobám, které se nemohou očkování proti COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (viz lékařská zpráva nebo ISIN),
 3. osobám očkovaným proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou – skutečnost je nutné prokázat.

Ostatní návštěvníci si test v plné výši hradí – cena na vyžádání.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. Na recepci je přítomen pracovník (dojde na zavolání) a osoby, které jdou na návštěvu, mu odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu do zařízení vybalí
  z originálního obalu a umožní pracovníkovi domova kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.                                                                                            Mgr. Lucie Havrdová, DiS.  ředitelka Domova Dolní zámek

Návštěvní režim od 22.11.2021