Teplice nad Metují

Ke dni 1.3.2021 byla našemu zařízení na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ukončena karanténa. Zařízení neeviduje uživatele s potvrzenou nákazou Covid 19. Osoby, které chtějí navštívit uživatele našeho domova, se řídí  současným „Návštěvním režimem“.