Teplice nad Metují


Hlavně v této nelehké době vyzýváme všechny sponzory, kteří by mohli našemu zařízení poskytnout ochranné pomůcky. Ochranné štíty, brýle, respirátory, roušky aj. zajistí vyšší bezpečnost při přímé péči o našich 49 uživatelů a sníží riziko přenosu nákazy Covid 19.