Teplice nad Metují

Na základě změny Mimořádných opatření MZ ČR ze dne 24.5.2021 je upraven režim návštěv v Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují následovně:

Naše uživatele může navštívit:

 1. osoba, která absolvovala PCR test nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 48 hodin před zahájením návštěvy,
 2. osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid 19 a doloží o tom doklad,
 3. osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění Covid a to následovně:
  • od první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • osoba, která podstoupila očkování a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test POC na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu provedeme my.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. Na recepci je označené místo a pracovník, kde osoby, které jdou na návštěvu, odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu na návštěv vybalí z originálního obalu a umožní recepční kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.    

 

Mgr. Lucie Havrdová, DiS.

ředitelka Domova Dolní zámek