Teplice nad Metují

Na základě změny Mimořádných opatření MZ ČR ze dne 7.6.2021 je upraven režim návštěv v Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují následovně:

Naše uživatele může navštívit:

 1. osoba, která absolvovala PCR test viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 7 dní před zahájením návštěvy,
 2. osoba, která absolvovala POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 72 hodin před zahájením návštěvy,
 3. osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid 19
  a doloží o tom doklad,
 4. osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 5. osoba, která na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
 6. osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění Covid a to následovně:
 • od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
 • očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Antigenní test POC na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu provedeme my.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. K recepci dojde přivolaný pracovník a osoby, které jdou na návštěvu, mu odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu do zařízení vybalí
  z originálního obalu a umožní pracovníkovi domova kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.                  Mgr. Lucie Havrdová, DiS.  ředitelka Domova Dolní zámek