Domov Dolní zámek

Teplice nad Metují

Na základě změny Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.11.2021 (č.j. 14597/2021-5/MIN/KAN) platí v našem zařízení od 22.11.2021 nový Návštěvní režim.

 

Naše uživatele může navštívit:

 • osoba, která absolvovala RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 72 hodin zahájením návštěvy,
 • osoba, která absolvovala RAT test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem max. 24 hodin před zahájením návštěvy,
 • osoba, která je očkována vakcínou proti onemocnění COVID-19 a to následovně:
  – od druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
  – očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,
 • osoba, která prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

RAT test na přítomnost antigenu, Vám v případě zájmu, provedeme my. Test na vlastní žádost je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze:

 1. osobám do dovršení 18 let věku,
 2. osobám, které se nemohou očkování proti COVID-19 podrobit pro kontraindikaci (viz lékařská zpráva nebo ISIN),
 3. osobám očkovaným proti onemocnění COVID-19 alespoň jednou dávkou – skutečnost je nutné prokázat.

Ostatní návštěvníci si test v plné výši hradí – cena na vyžádání.

Pravidla pro návštěvy:

 1. Návštěvy jsou možné v pracovní dny v době od 8:30 do 11:00 hod. V případě návštěvy v odpoledních hodinách (13:00 – 18:00 hod), o víkendech a svátcích, je nutné návštěvu řešit individuálně po domluvě.
 2. Na recepci je přítomen pracovník (dojde na zavolání) a osoby, které jdou na návštěvu, mu odevzdávají doklad, kde prokazují skutečnost uvedenou výše.
 3. Je nutné dodržovat všechna režimová opatření, používat po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2/KN95.
 4. Respirátor si může přinést návštěva vlastní, který při vstupu do zařízení vybalí
  z originálního obalu a umožní pracovníkovi domova kontrolu čistoty respirátoru.
 5. Respirátor obdrží návštěva zdarma do vyčerpání sponzorských darů. Po vyčerpání darů bude možné jej zakoupit za nákupní cenu 10,- Kč. Na respirátor zdarma není nárok.
 6. Návštěvy probíhají ve společenské místnosti v přízemí nebo v zahradách.
 7. Návštěvník je povinen si vydesinfikovat ruce při odchodu a příchodu, nechat si změřit tělesnou teplotu a vyplnit dotazník o zdravotním stavu.
 8. Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy od dalších osob (uživatelů, zaměstnanců).

Omlouváme se za uvedená omezení, která jsou nutná pro zachování bezpečí nás všech.

Děkujeme za pochopení.                                                                                            Mgr. Lucie Havrdová, DiS.  ředitelka Domova Dolní zámek

Návštěvní režim od 22.11.2021

This gallery contains 6 photos.

V rámci Týdne sociálních služeb proběhl v našem zařízení ve dnech 6.-7.10.2021 Den otevřených dveří. Přišlo se podívat kolem 40ti návštěvníků, děkujeme! Ve spojitosti s touto událostí jsme mohli na naší půdě přivítat i sběratele a regionálního historika Petr Bergmann a zahájit tak společně se zástupci města Teplice nad Metují výstavu s názvem „Mé matce“.
Krásné grafiky místní rodačky Sidonie Springer jste mohli shlédnout v zahradách našeho zámku v průběhu celého podzimu, avšak 21.10.2021 byla dopoledne vichřice, která výstavu nenávratně poničila. Ve spolupráci s p. Bergmannem chystáme výstavu novou, na kterou vás rádi pozveme v jarních měsících.

Tímto Vás všechny srdečně zveme na Den otevřených dveří, který se koná v termínu 6.-7.10.2021 v rámci Týdne sociálních služeb.

Více informací zde: Pozvánka Domov Dolní zámek 6.-7.10.2021

 

Již tradičně pořádáme při Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu, který probíhá v parku přilehlém našim zámeckým zahradám, dvoudenní výstavu prací našich uživatelů v rámci aktivizací v keramické a rukodělné dílně – „Zámecký jarmark“.

Naše aktivizační pracovnice ve spolupráci s uživateli, Vám předvedou výrobky z hlíny, vlny, přírodních materiálů, drátků, korálků, vhodné do bytu ale i zahrady. Přijďte se podívat – ať už načerpat inspiraci k vlastní tvorbě, nebo pro dárek svým kamarádům či rodině. Budeme se těšit na vaši účast.

Termín akce: 26.-27. srpna 2021, od 9:00 – 16:00 hodin

Pozn.: pořádání akce závisí na aktuální epidemiologické situaci a na platných mimořádných opatřeních vlády – sledujte proto náš Facebook „Domov Dolní zámek“

Oznámení o zrušení omezení vycházení uživatelů mimo areál

MZČR zrušilo dne 12.5.2021 omezení pro vycházení uživatelů, kteří nebyli očkováni proti Covid 19, mimo areál domova (20029/2021-1/MIN/KAN). Všichni uživatelé bez rozdílu mohou vycházet ze zařízení, aniž by museli následně podstoupit POC testování a povinnou izolaci. 

Ke dni 1.3.2021 byla našemu zařízení na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ukončena karanténa. Zařízení neeviduje uživatele s potvrzenou nákazou Covid 19. Osoby, které chtějí navštívit uživatele našeho domova, se řídí  současným „Návštěvním režimem“.

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice ze dne 5.1.2021 je na Domov Dolní zámek uvalena karanténa.

Došlo k prokázání nákazy virem Sars-CoV-2 našich pracovníků i uživatelů. Celá situace je v řešení s KHS, KÚKHK a ústavním lékařem.

Z tohoto důvodu platí v zařízení do odvolání ZÁKAZ NÁVŠTĚV, uživatele služby lze prozatím kontaktovat telefonicky a nebo videohovorem přes Whatsapp (775 889 823).