Domov Dolní zámek

Teplice nad Metují

Velikonoce patří mezi nejpestřejší svátky jara a proto Vás zveme k nám do Domova Dolní zámek na oblíbenou Velikonoční výstavu, kde si můžete vybrat krásné, keramické i pestrobarevné – prostě originální a rozličné – dekorace do bytu i na zahrádku. Výstavu pořádáme ve vestibulu, od 9:00 do 16:00 ve dnech 11.-12. dubna 2022. Rádi Vás u nás uvidíme!

Stáhněte si: leták velikonoční výstava 2022

Na základě zrušení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 11.3.2022, které se týkají epidemiologické situace (a s ohledem na její aktuální vývoj), ruší naše sociální služba s účinností 14.3.2022 následující:

  1. preventivní testování uživatelů RAT testy,
  2. preventivní testování zaměstnanců RAT testy,
  3. podmínky pro vstup návštěv.

Návštěvní režim se vrací do téměř běžného režimu, dle bodu IX. Domácího řádu domova se zvláštním režimem (celý dokument zde: Domácí řád).  Nadále zůstává a platí povinnost dle MZDR 8789/2022-1/MIN/KAN, že osoby, vstupující do zařízení sociálních služeb, používají ochranu úst (respirátor dle normy ČSN EN 14683+AC), proto si nezapomeňte v případě návštěvy vzít respirátor s sebou.

Děkujeme za pochopení

83% našich uživatelů je v seniorském věku a tak jsme se letos opět, v řadě potřetí, účastnili projektu Ježíškova vnoučata. Je neuvěřitelné, jakou rychlostí se zadaná přání rezervovala a jak krásné dárky uživatelům chodily. Při předávání splněných přání jsme se setkali se spoustou emocí – úsměvů, upřímné radosti, překvapenosti až po slzy dojetí. Celkem jsme do systému zadávali 53 přání, účastnilo se 38 osob. Každý sedmý dar byl předán osobně, a to i přes přísný Návštěvní režim. Ježíškova vnoučata ale primárně využívala různé doručovací služby a zůstávali u zasílání balíků poštou.

Mezi nejčastěji volená přání našich seniorů patřila obuv, oblečení, kosmetika, sladkosti a pochutiny, ale setkali jsme se i s náročnějšími přáními – např. mobilní telefony, televize, vysavač. Všechna byla vyslyšena, až na jednu výjimku i splněna.

Uživatelé měli také společná přání – díky nim si vybavili např. Modrý pokoj tepelným panelem s efektem krbu, prostory ke cvičení v hospodářské budově (odporové gumy, gymnastické míče, podložky na cvičení) a v měsíci lednu by měli mít nově v keramické dílně i hrnčířský kruh Whisper, na kterém si přejí zkoušet výrobu keramických novinek. Toto nákladné přání, které jsme si dovolili vyslovit, plní Nadační fond Českého rozhlasu.

Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům, že se do projektu zapojila a našim osamělým uživatelům zpestřila Vánoce! Zároveň celému Českému rozhlasu za báječnou myšlenku roznášet radost po ústavech sociální péče.

Pokud se i Vy budete mít zájem zapojit do projektu, navštivte webové stránky Ježíškových vnoučat www.jeziskovavnoucata.cz a vyberte si seniora, kterému se rozhodnete jeho přání splnit. Sledovat můžete i jejich stránky na Facebooku, kam denně přispívají domovy, které jsou do projektu zapojeny: https://www.facebook.com/jeziskovavnoucata/.

Čert, Anděl a Mikuláš nezapomínají ani na uživatele Domova Dolní zámek. Mikuláš potěší milým, vlídným slovem, Anděl se zářivým úsměvem rozdává sladké pochoutky a Čert hrozí pekelným ohněm a nekonečnými muky. Letos vzali celou akci do svých rukou naši uživatelé z Oddělení pro syndrom demence v nižším věku. Ochotně se ujali svých rolí, připravených kostýmů a za doprovodu několika spolubydlících navštívili všechna naše oddělení a byty.

V měsíci září se nám podařilo po několikaleté pauze navázat tradici na vydávání Zámeckého zpravodaje. Tento občasník, který vychází přibližně 4x do roka, má své první číslo, které si můžete prohlédnout zde: Zámecký zpravodaj č.1. Každý, kdo by měl zájem, se může podílet na jeho tvorbě – ať už z řady uživatelů, pracovníků, rodinných příslušníků a blízkých osob našich uživatelů nebo široká veřejnost. Své podněty pro příští vydání neváhejte zasílat na e-mail: mala@domovdolnizamek.cz. Se zpravodajem se můžete setkat na našich akcích pro veřejnost (např.  Den otevřených dveří, výstavy aj.) a také ho distribuujeme v nejbližších lokalitách.

 

Dovolte nám, abychom Vás všechny pozvali na Vánoční výstavu Domova Dolního zámku. Naši uživatelé v rámci aktivizací v keramické a ruční dílně tvoří krásné výrobky (aktuálně s vánoční tematikou, andělé, věnce, čerti, ozdoby a dekorace), které si vy, naši návštěvníci, můžete prohlédnout a případně jejich koupí podpořit činnost dílen – nakupuje se nový materiál, hlína, barvy aj.

Vzhledem k epidemiologické situaci byla původně dvoudenní akce zkrácena na pouze jeden den výstavy – a to pátek 26.11.2021, od 9:00 do 16:00 hod, za dodržení všech bezpečnostních opatření (respirátor, desinfekce, rozestupy a max. počet 4 osoby).